Skip to main content
Evivakören Text
Historia

2002-2005

2006-2009

2010-2013

2014-2017

2018-2022

Den här historiska tidslinjen av Evivakörens tjugoåriga historia är sammanställd av Hedvig Jakobsson, Anna-Karin Mickwitz och Henrika Zilliacus inför körens 20-årsjubileum 2022. För det grafiska utformandet står Eija Utter och för det tekniska förverkligandet Kenneth Levänen.

Bildrättigheter på historiaframsidan:

Foton på framsidan med följande rubriker är tagna av Cata Portin: Evert Ekroth-priset till Evivakören, London 23-25.2.2007, Händelser 2006-2009, Händelser 2018-2022, Evivakörens 10-årsjubileum, Evivas 15-årsjubileum 2017, Tampereen Sävel 2015 – en festival vi minns

Foton på framsidan med följande rubrik är tagen av Niklas Gerkman: Händelser 2010-2013

Foton på framsidan med följande rubriker är tagna av Johan Lund: Popkonserterna 2013 & 2014

Övriga foton: Evivakörens eget arkiv

Back to top of page