Skip to main content

Evert Ekroth-priset till Evivakören

Gunilla Sandberg

Ekroth, Karl Evert (f. 24/10 1890 Nykarleby, d. 15/11 1964 Hfrs), folkbildningsman.

Hans namn är intimt förknippat med den finlandssvenska allsången (E. införde allsången i Finland 1938) och den folkliga musiken. E. var en av Finlands svenska sång- och musikförbunds stiftare, tjänstgjorde 1929-54 som dess förste sekreterare och var 1956-64 förbundets ordförande. Han verkade i många år som dirigent för flera körer i Hfrs och var initiativtagare till den finlandssvenska Amerikakörens turné i USA 1960. Ordförande i föreningen Brage 1945-50. – Ett pris som bär hans namn instiftades 1994 av Finlands svenska sång- och musikförbund. (Källa: Uppslagsverket Finland)

Våren 2005 kunde kören glädjas åt nyheten att Eviva hade erhållit förbundets Evert Ekroth pris. Det är ett pris som FSSMF delar ut vartannat år och ges till en till förbundet hörande musikgrupp som utmärkt sig för musikalisk framgång, aktivitet och initiativkraft.

Bland de sökande utsågs Evivakören till vinnare med motiveringen: ”Evivakören är en fräsch uppstickare i den finlandssvenska damkörsfloran. Kören har lyckats fånga upp yngre korister med gedigen körbakgrund. Under år 2004 har kören på ett både personligt och konstnärligt intressant sätt producerat körmusik av nydanande karaktär. Materialet finns ypperligt dokumenterat på den nyligen utkomna CD-skivan KaikkiAllt.”

Bild av diplomet Evivakören fick när densamma tilldelades Evert Ekroth-priset.
Evivakören tilldelades Evert Ekroth-priset 2005.

Back to top of page