Skip to main content

Styrelser

2002-2003

Styrelse
Ordförande Elisabeth Schauman
Viceordförande Eeva Jaakonsalo
Sekreterare Charlotta Diesen
Ekonom Gunilla Sandberg
Dirigent Ann-Katrine Mäkelä (26.2-31.12.2002)
Andrus Kallastu (Kyndelsmässokonserten 2.2.2003)
Mia Makaroff (25.2-4.6.2003)
Musiknämnd
Dirigent Ann-Katrine Mäkelä, Mia Makaroff (se ovan)
Sekreterare Charlotta Diesen
Medlem Millan Lundström
Medlem Petra Talvio
Funktionärer
Stämövare Marit Seppäläinen

2003-2004

Styrelse
Ordförande Elisabeth Schauman
Viceordförande Veronica Sánchez (1.8.2003-26.1.2004)
Sekreterare Malin Ehrman
Ekonom Gunilla Sandberg
Infosekreterare Tua Grönfors
Dirigent Michaela Johansson
Musiknämnd
Ordförande Gunilla Renvall (1.8.2003-16.3.2004)
Annette Gothóni (16.3.2004-)
Dirigent Michaela Johansson
Sekreterare Malin Ehrman
Medlem Annette Gothóni (1.8.2003-16.3.2004)
Medlem Pia-Maria Grönqvist-Toivonen
Medlem Marlene Günsberg
Medlem Åse Fagerlund
Funktionärer
Stämövare Marit Seppäläinen

2004-2005

Styrelse
Ordförande Elisabeth Schauman
Viceordförande Gunilla Sandberg
Sekreterare Malin Ehrman
Ekonom Anna-Karin Mickwitz
Informatör Eeva Jaakonsalo (1.8.2004-31.12.2004)
Dirigent Michaela Johansson
Musiknämnd
Ordförande Annette Gothóni
Sekreterare Malin Ehrman
Medlem Anna Erkinheimo
Medlem Heidi Finnilä
Dirigent Michaela Johansson
Funktionärer
Stämövare Marit Seppäläinen (1.8.2004-31.3.2005)
Stämfiskal för IS Annette Gothóni
Stämfiskal för IIS Pia-Maria Grönqvist- Toivonen
Stämfiskal för IA Anna Erkinheimo
Stämfiskal för IIA Heidi Finnilä.

2005-2006

Styrelse
Ordförande Anna Higgins
Viceordförande Elisabeth Schauman
Sekreterare Malin Ehrman
Ekonom Anna-Karin Mickwitz
Informatör Mila Sell
Dirigent Michaela Ijäs
Medlem Fredrika Hämelin
Musiknämnd
Ordförande Tora Renlund
Sekreterare Gunilla Sandberg
Medlemmar Heidi Finnilä
Gunilla Renvall
Dirigent Michaela Ijäs
Funktionärer
Stämövare Hanna Mannerström (t.o.m.31.8.2005)
Stämfiskaler Hanna Mannerström, S1 (t.o.m.31.8.2005)
Malin Ehrman, S1 (fr.o.m. 1.9.2005)
Pia-Maria Grönqvist-Toivonen, S2
Henrika Zilliacus-Tikkanen, A1
Heidi Finnilä, A2
Klädansvarig Pia-Maria Grönqvist-Toivonen
Nina Bärlund, t.o.m. 31.12.2005
Sibeliusansvarig Gunilla Sandberg

2006-2007

Styrelse
Ordförande Malin Ehrman
Viceordförande Annette Gothóni
Sekreterare Anna-Karin Jansson
Ekonom Elisabeth Schauman
Värdinna Fredrika Hämelin
Informatör Jessica Lindman
Dirigent Michaela Ijäs
Musiknämnd
Ordförande Gunilla Renvall
Sekreterare Gunilla Sandberg
Medlem Tora Renlund
Medlem Marlene Günsberg
Dirigent Michaela Ijäs
Funktionärer
Stämövare Jessica Lindman
Gunilla Sandberg
Petra Widén
Henna Wilkman
Webmaster Anna Higgins
Klädansvariga Pia-Maria Grönqvist Toivonen
Hanna Mäkinen

2007-2008

Styrelse
Ordförande Malin Ehrman
Viceordförande Annette Gothóni
Sekreterare Jessica Lindman
Ekonom Elisabeth Schauman
Värdinna Fredrika Hämelin
Informatör Petra Widén
Dirigent Michaela Ijäs
Musiknämnd
Ordförande Gunilla Renvall
Medlem Sophie Airas
Medlem Katja Londén
Medlem Gunilla Sandberg
Dirigent Michaela Ijäs
Funktionärer
Klädansvarig Hanna Mäkinen
Stämövare Stämfiskalerna
Stämfiskal för IS Sophie Airas
Stämfiskal för IIS Lili Lindvall
Stämfiskal för IA Kethe Berghäll
Stämfiskal för IIA Jessica Lindman
Webmaster Anna Higgins
Notarkivarie Tora Renlund

 

2008-2009

Styrelse
Ordförande Petra Widén
Viceordförande Jessica Lindman
Sekreterare Maria Enroth
Ekonom Eva-Lena Jansson
Informatör Anna-Frida Rasmus
Dirigent Michaela Ijäs
Musiknämnd
Medlem Kati Londén
Medlem Kethe Berghäll
Medlem Nina Hemtman
Medlem Sophie Airas
Dirigent Michaela Ijäs
Funktionärer
Stämövare Marit Seppäläinen SI
Gunilla Renvall SII
Kethe Berghäll AI
Heidi Finnilä AII
Webmaster Mila Sell
Värdinna Fredrika Hämelin
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg
Marit Seppäläinen
Klädansvarig: Anna Lena Bergroth
Vice-värdinna: Maria Westerling

2009-2010

Styrelse
Ordförande Petra Widén
Viceordförande Johanna Rosenqvist
Sekreterare Marlene Günsberg
Ekonom Eva-Lena JAnsson
Informatör Henrika Zilliacus-Tikkanen
Musiknämnd
Ordförande Marit Seppläinen
Medlemmar Nina Hemtman
Kethe Berghäll
Camilla Lundström
Dirigent Nina Kronlund
Funktionärer
Stämövare Marit Seppläinen (sopranen)
Gunilla Sandberg (alten)
Stämfiskal för IS Marit Seppläinen
Stämfiskal för IIS Nina Hemtman
Stämfiskal för IA Kethe Berghäll
Stämfiskal för IIA Camilla Lundström
Klädansvarig Anna Lena Bergroth

2010-2011

Styrelse
Ordförande Petra Widén
Viceordförande Lise-Lott Vaenerberg
Sekreterare Marlene Günsberg
Ekonom Eva-Lena Jansson
Informatör Henrika Zilliacus-Tikkanen
Dirigent Hanna Kronqvist
Musiknämnd
Ordförande Marit Seppäläinen
Medlem Katri Reiman
Medlem Kethe Berghäll
Medlem Camilla Lundström
Dirigent Hanna Kronqvist
Funktionärer
Värdinna Gunilla Sandberg
Mila Sell
Klädansvarig Anna Lena Bergroth
Vicedirigent Marit Seppäläinen

2011-2012

Styrelse
Ordförande Jenny Stenberg-Sirén
Viceordförande Lise-Lott Vaenerberg
Sekreterare Marlene Günsberg
Ekonom Eva-Lena Jansson
Informatör Henrika Zilliacus-Tikkanen
Extra medlem Monica Grén
Dirigent Hanna Kronqvist (Ruut Kiiski vik. jan-april)
Musiknämnd
Ordförande Marit Seppäläinen
Medlemmar Camilla Lundström
Anna-Karin Mickwitz
Johanna Rosenqvist
Dirigent Hanna Kronqvist (Ruut Kiiski vik. jan-april)
Funktionärer
Värdinnor Gunilla Sandberg (kaffetraktering)
Micaela Vilhunen (festfixare)
Klädansvarig Jenny Paajes
Webbansvariga Lotta Sjöholm
Monica Grén
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg
Marit Seppäläinen

2012-2013

Styrelse
Ordförande Jenny Stenberg-Sirén
Viceordförande Lise-Lott Vaenerberg
Sekreterare Antonia Ramsay
Ekonom Micaela Vilhunen
Informatör Henrika Zilliacus-Tikkanen
Dirigent Hanna Kronqvist
Musiknämnd
Dirigent Hanna Kronqvist
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Medlemmar Annette Gothóni
Antonia Ramsay
Sophie Romantschuk
Anna-Karin Mickwitz
Tua Gunnelius
Camilla Lundström
Funktionärer
Klädansvarig Jenny Paajes
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Hedvig Jakobsson
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg
Marit Seppäläinen

2013-2014

Styrelse
Ordförande Jenny Stenberg‐Sirén
Viceordförande Fredrika Hämelin
Sekreterare Antonia Ramsay
Ekonom Micaela Vilhunen
Informatör Titti Schulman
Extra medlem Lotta Sjöholm
Musiknämnd
Dirigent, ordf. Hanna Kronqvist
Stämfiskal IS Annette Gothóni
Stämfiskal IIS Nina Bärlund
Stämfiskal IA Gunilla Sandberg
Stämfiskal IIA Millan Lundström
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Funktionärer
Klädansvarig Susanna Jürgens
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna HedvigJakobsson
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg
Marit Seppäläinen

2014-2015

Styrelse
Ordförande Jenny Stenberg-Sirén
Viceordförande Fredrika Hämelin
Sekreterare Antonia Ramsay
Ekonom Micaela Vilhunen-Kahri
Informatör Titti Schulman
Extra medlem Lotta Sjöholm
Musiknämnd
Dirigent, ordf. Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas
Jessica Lindman
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sophie Airas, I S
Nina Bärlund, II S
Gunilla Sandberg, I A
Millan Lundström, II A
Klädansvarig Susu Jürgens
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg
Marit Seppäläinen
Kvartettansvariga Marina Nygård
Anna-Frida Rasmus

2015-2016

Styrelse
Ordförande Susanna Jürgens
Viceordförande Marina Nygård
Sekreterare Marlene Günsberg
Ekonom Sophie Airas
Informatör Anne Ahlqvist
Extra medlem Lotta Sjöholm
Musiknämnd
Dirigent, ordf. Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas
Jessica Lindman
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sophie Airas, stämfiskal för I S
Nina Bärlund, stämfiskal för II S
Gunilla Sandberg, stämfiskal för I A
Millan Lundström, stämfiskal för II A
Klädansvarig Kati Londen
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg och Marit Seppäläinen
Kvartettansvarig Hanna Gustafsson
Fundraiser Jenny Stenberg-Sirén
Konsertmästare Fredrika Hämelin

2016-2017

Styrelse
Ordförande Susanna Jürgens
Viceordförande Marina Nygård
Sekreterare Marlene Günsberg
Ekonom Sophie Airas
Informatör Anne Ahlqvist
Extra medlem Astrid Gustafsson
Musiknämnd
Ordförande Dirigent Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas och Jessica Lindman
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Titti Schulman, stämfiskal för I S
Nina Bärlund, stämfiskal för II S
Gunilla Sandberg, stämfiskal för I A
Millan Lundström, stämfiskal för II A
Klädansvarig Kati Londen
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Gunilla Sandberg och Marit Seppäläinen
Fundraiser Jenny Stenberg-Sirén
Konsertmästare Fredrika Hämelin

2017-2018

Styrelse
Ordförande Susanna Jürgens
Viceordförande Marina Nygård
Sekreterare Marina Schnitt
Ekonom Sophie Airas
Informatör Anne Ahlqvist
Extra medlem Astrid Gustafsson
Musiknämnd
Ordförande Dirigent Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas och Jessica Lindman
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sopran 1 Titti Schulman
Sopran 2 Nina Bärlund
Alt 1 Gunilla Sandberg
Alt 2 Millan Lundström
Klädansvarig Kati Londen
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Elisabeth Schauman
Gunilla Sandberg
Marit Seppäläinen
Kvartettansvarig Loti Vaenerberg
Fundraiser Helena Strandell
Konsertmästare Fredrika Hämelin

2018-2019

Styrelse
Ordförande Titti Schulman
Viceordförande Henrika Franck
Sekreterare Antonia Ramsay
Ekonom Sophie Airas
Informatör Anne Ahlqvist
Extra medlem Loti Vaenerberg
Musiknämnd
Ordförande Dirigent Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas
Marit Seppäläinen
Jessica Lindman
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sopran 1 Titti Schulman
Sopran 2 Nina Bärlund
Alt 1 Gunilla Sandberg
Alt 2 Millan Lundström
Klädansvarig Kati Londen
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Elisabeth Schauman
Marit Seppäläinen
Kvartettansvarig Loti Vaenerberg
Fundraiser Helena Strandell
Konsertmästare Fredrika Hämelin

2019-2020

Styrelse
Ordförande Titti Schulman
Viceordförande Henrika Franck
Sekreterare Antonia Ramsay (frånvarande hösten 2019)
Ekonom Sophie Airas
Informatör Anne Ahlqvist
Extra medlem Loti Vaenerberg
Musiknämnd
Ordförande Dirigent Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas
Marit Seppäläinen
Jessica Lindman
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sopran 1 Titti Schulman
Sopran 2 Nina Bärlund
Alt 1 Gunilla Sandberg
Alt 2 Millan Lundström
Klädansvarig Kati Londen
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Elisabeth Schauman
Marit Seppäläinen
Kvartettansvarig Loti Vaenerberg
Fundraiser Nica Zilliacus
Konsertmästare Fredrika Hämelin

2020-2021

Styrelse
Ordförande Titti Schulman
Viceordförande Henrika Franck
Sekreterare Gunilla Renvall
Ekonom Sophie Airas
Informatör Antonia Ramsay
Fundraiser Petra Willamo
Medlem Annemarie Hjelt
Musiknämnd
Ordförande Dirigent Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas
Marit Seppäläinen
Jessica Lindman
Victoria Lang
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sopran 1 Jenny Stenberg-Sirén
Sopran 2 Nina Bärlund
Alt 1 Gunilla Sandberg
Alt 2 Millan Lundström
Klädansvarig Kati Londen
Anne Ahlqvist
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Susanna Segersven
Sibeliusknackare Elisabeth Schauman
Marit Seppäläinen
Kvartettansvarig Loti Vaenerberg
Konsertmästare Fredrika Hämelin

2021-2022

Styrelse
Ordförande Titti Schulman
Viceordförande Henrika Franck
Sekreterare Gunilla Renvall
Ekonom Sophie Airas
Informatör Annemarie Hjelt
Fundraiser Petra Willamo
Musiknämnd
Ordförande Dirigent Hanna Kronqvist
Medlemmar Sophie Airas
Marit Seppäläinen
Jessica Lindman
Victoria Lang
Funktionärer
Vicedirigent Marit Seppäläinen
Stämfiskaler Sopran 1 Jenny Stenberg.Sirén
Sopran 2 Nina Bärlund
Alt 1 Gunilla Sandberg
Alt 2 Millan Lundström
Klädansvarig Kati Londen
Anne Ahlqvist
Kaffevärdinna Gunilla Sandberg
Festvärdinna Fredrika Hämelin
Sibeliusknackare Elisabeth Schauman
Marit Seppäläinen
Kvartettansvarig Loti Vaenerberg
Konsertmästare Fredrika Hämelin
Some-ansvarig Jenny Stenberg-Sirén
Back to top of page