Skip to main content

Årsberättelser

2002-2003

Detta första verksamhetsår i Evivakörens historia har kännetecknats av stora förväntningar och enorm sångarglädje. Det har varit en spännande tid för både administrationen och koristerna. Evivakören har lyckats väl i sin målsättning att bli en etablerad damkör med höga målsättningar. Ann-Katrine Mäkelä var p.g.a. problem med ryggen tvungen att lämna dirigentskapet i december 2002. Julglöggsmatinén 2002 leddes av evivan Henrika Franck-Möller och Kyndelsmässokonserten i februari 2003 dirigerades av Andrus Kallastu. I medlet av februari 2003 tog sig Mia Makaroff an Evivas dirigentskap som projekt. Samarbetet med Mia visade sig vara lyckat även i det att hon för Eviva gjorde 6 st. kompositioner till texter av Runeberg.

Styrelsen tackar alla evivor för att ni kommit med i Evivakören och för allt det arbete ni lag ner på att göra Eviva till det vi är idag. Var och en har dragit sitt strå till stacken. Vi har skapa någonting helt nytt, vi har skapat Evivakören.

Elisabeth Schauman, ordförande

2003-2004

Detta verksamhetsår har präglats av en målmedveten strävan att höja Evivakörens musikaliska standard. Den nya dirigenten Michaela Johansson har gjort ett mycket gott arbete och Eviva har under hennes ledning tagit ett stort steg framåt musikaliskt. Dessutom har körens ihärdiga arbete lett till att Eviva fått en helt ny självkänsla. En annan sak som präglat verksamhetsåret är projekt Leino-Runeberg. Projektet, som föddes nästan av misstag, har styrt hela Evivas verksamhet, och har utvecklats till ett större projekt än vi hade kunnat föreställa oss. Kören har dock ställt upp till 100 % och visat att Evivakören, med våra två år på nacken, kan göra underverk om vi så vill.

De av Mia Makaroff för Eviva tonsatta Runeberg-dikterna upplevdes av kören som någonting mycket viktigt, och i synnerhet kändes tonsättningarna som körens egna. Då det visade sig att andra damkörer som exempelvis Philomela under jubileumsåret 2004 uppträdde med några av tonsättningarna på olika typer av Runebergsfester kändes detta inte bra. Vi beslöt sålunda att ”ringmärka” tonsättningarna genom att banda dem och dessutom beställa ytterligare 6 st. nya tonsättningar till dikter av Eino Leino. Dessa tonsättningar beställdes, förutom av Mia Makaroff, av Anna-Mari Kähärä och Säde Rissanen. Tonsättningarna blev färdiga under våren och sommaren. Runeberg-tonsättningarna bandades sista veckoslutet i maj. Projektet fortsätter in på nästa verksamhetsår.

Elisabeth Schauman, ordförande

2004 – 2005

Verksamhetsåret 2004-2005 kan ihågkommas som året då Evivakören ”slog igenom”. Det digra skivprojektet Leino-Runeberg avslutades med en fantastisk skivrelease-konsert i Riddarhuset i Helsingfors den 2.12.2004. Konserten var slutsåld, vi uruppförde 6 st. Leinotonsättningar och stämningen var i topp. Aldrig har kören låtit så bra!

Om höstterminen innebar hårt arbete och slit för att få KaikkiAllt-CD:n färdig i tid, så innebar vårterminen en betydligt lugnare tillvaro, då kören stolt kunde blicka tillbaka och se vad vi åstadkommit. Vårterminens höjdpunkt var skivturnén till Åbo och Ekenäs i mars 2005. Detta var Evivakörens första turné, och den kan ses som en värdig avslutning på skivprojektet. I Åbo hade vi konsert i Sibeliusmuseum och efter det en hejdundrande sits med Florakören. I Ekenäs hade vi konsert i Seminarieskolan för en fåtalig men entusiastisk publik.

I april 2005 erhöll Evivakören Evert Ekroth-priset för Leino-Runeberg–projektet och KaikkiAllt-skivan. Detta pris delas ut vartannat år och ges till en musikgrupp inom FSSMF som utmärkt sig med musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft.

Verksamhetsåret avslutades traditionellt med sits på Brändö Seglare. Ett överraskningsmoment var att vi delade ut körens första medlemsmärken och förtjänsttecken. Detta verksamhetsår har vi även kallat fyra medlemmar till kören.

Detta var alltså året då Evivakören sjöng in sig i det finlandssvenska (och finska) körlivet. Leino-Runeberg –projektet var en storsatsning som lyfte fram Eviva till helt nya dimensioner. Vi har skapat nya kontakter, vi har fått nya rutiner, vi har blivit en bättre kör. Nu är det bara att jobba vidare.

Elisabeth Schauman, ordförande

2005-2006

Evivakören har ett aktivt verksamhetsår bakom sig som bl.a. innefattar konserter, en sångfest i Vasa och inledda förberedelser inför körens femårsjubileum 2007. Även ett framtida gemensamt konsertprojekt med Sällskapet Muntra Musikanter började planeras.

Hösten inleddes med medverkan i Kuorojen kierros den 18.8. I oktober ordnades ett körseminarium på Social- & kommunalhögskolan och den 19.11 gav Eviva en kyrkokonsert i St Maria kyrka i Helsingfors. Konserten blev en succé med mycket publik på plats. Konserten efterföljdes av konsertsits med märkesutdelning, 11 Evivamärken delades ut.

Den traditionella julglöggsoarén ordnades i december och en jubileumskommitté inför femårsjubileet tillsattes. På vårterminen ordnades ett till körseminarium på Social & kommunalhögskolan i februari och arbetet med en egen lystringssång inleddes.

Vårkonserten ordnades den 11.5 i Missionskyrkan och en vecka senare den 18.5 medverkade Eviva också i Gustav Mahlers Symfoni nr 3 ”Es sungen drei Engel” i Finlandiahuset med Helsingfors stadsorkester och körerna Grex Musicus och Cantores Minores. Konserten dirigerades av Jukka-Pekka Saraste och sändes även i radio. Vårterminen avslutades med en lyckad sångfest i Vasa i slutet av maj.

2006-2007

Detta verksamhetsår har varit mycket spännande för Eviva. Förberedelserna var full gång inför vårt 5-årsjubileum redan då verksamhetsåret inleddes och redan då rådde det en pirrig, förväntansfull stämning i leden. Vi visste att verksamhetsåret skulle kulminera i en jubileumskonsert och -bankett i Riddarhuset lördagen den 10.3. Då skulle vi få visa vad vi går för och hur långt vi kommit sedan kören grundades!

Och det gjorde vi minsann med besked! Det var synnerligen trevligt för oss körsångare att detta verksamhetsår ha haft tid att ägna oss åt tolkning och att ge sångerna vi framförde tid att mogna samt att på 5-årsjubileet kunna sjunga utantill med tillförsikt, känsla och säkerhet. Dessutom fick vi ju framföra ett uruppförande Catharina Östmans dikt ”En början” tonsatt av Sade Rissanen.

Firandet var dock ingalunda slut io.m. jubileet utan kören genomförde en mycket lyckad jubileumsturné till London. Detta var körens första, men förhoppningsvis inte sista, turné och konsert utomlands. Konserten All Hallows Church i London var nämligen fantastisk, publiken lyrisk och akustiken underbar. Konsertsitsen med ”fish and chips” var också en minnesvärd upplevelse.

Under verksamhetsåret fick vi också äntligen vår svängiga lystringssång ”Eviva” – en dikt av Catharina Östman, tonsatt av Evivas ”hovtonsättare” Mia Makaroff. Efter uruppförandet av ”Eviva” på körens vårkonsert i Helsinge kyrka kändes det bra att avsluta jubileumsverksamhetsåret med en traditionell körsits med märkesutdelning och avtackning av vai dirigent Miche och av speciellt aktiva Evivor.

Malin Ehrman, ordförande

2007-2008

Efter ett intensivt år med jubileum mars 2007 var det skönt att efter sommaren inleda ett ”vanligt” verksamhetsår igen. Höstterminen startade traditionellt med deltagande i
Kuorojen kierros. I samband med detta deltog Eviva också i FST5:s TV-program ”Sommarturné”.

Vår dirigent Michaela ljäs blev mammaledig i slutet av september och fr.o.m. oktober 2007 till mars 2008 dirigerades kören av Jutta Seppinen. I oktober hann vi uppträda på Svenska Kvinnoförbundets 100-årsjubileum, då vi fick sjunga bl.a. för Finlands president Tarja Halonen, samt på Svenska Modersmålslärarföreningens 50 årsjubileum. I december höll vi också Evivas traditionella julglöggssoaré.

Under Juttas ledning övade vi in en helt ny repertoar inför konserten 8 mars 2008 i Tempelplatsens kyrka. Repertoaren var mångsidig och krävande. Vi fick bl.a. vidga våra vyer och pröva på nya tongångar eller kanske man ska säga rytmer och ljud i ”Strobes”, något som ledde till hysteriska skrattattacker i övningsskedet, men som lät mäktigt och lyckades perfekt på konserten.

Tongångama i Hildegard von Bingens slutscen ur Ordo Virtuturn bjöd på nya utmaningar, da koristema skulle sjunga både enstämmigt à cappella och dessutom utantill. Samtidigt fick koristerna iklädda albor prova på ”teatraliskt framförande av detta nummer, vilket var mycket spännande och omväxlande i sig.

Efter denna konsert återtog Michaela igen dirigentskapet och vi förberedde oss för turné i maj, denna gång till Åland, för att uppträda med Flera Röster. Vårens sista konsert var stämningsfull och en lyckad avslutning på ett, igen, spännande verksamhetsår.

Malin Ehrman, ordförande

2008-2009

Verksamhetsåret 2008-2009 satt igång med full fräs egentligen redan i juni 2008 då det första planeringsmötet inför det kommande Puccini-projektet hölls tillsammans med diverse MM-herrar i MMs utrymmen. Denna träff utgjorde startskottet för ett intensivt samarbete som man så här efteråt kan konstatera att tog mer tid av Evivakören än vi kanske kunde tänka oss.

För de flesta korister del inleddes dock året och höstterminen normalt med deltagandet i Kuorojen Kierros i medlet av augusti. Då de egentliga övningarna satte igång fick vi bita i något som till en början kändes rätt knepigt, nämligen Benjamin Brittens ”A Ceremony of Carols”. Att vi i november skulle stå i Mejlans kyrka och till ackompanjemang av harpa sjunga alla delar utantill var det knappast någon som trodde då vi började öva, men så gick det och körens första egentliga adventskonsert var mycket lyckad och radiobandades dessutom och sändes i Radio Vega i början av december. Efter den traditionella julglöggssoaren hade vi ett välförtjänt jullov.

Vårterminen kom till en stor del att präglas av samarbetet med Sällskapet Muntra Musikanter och Lojo stadsorkester. Det har länge förts diskussion kring ett eventuellt samarbete mellan Eviva och MM och nu var det äntligen dags. På repertoaren stod Puccinis fina verk ”Messa a quattro voci” eller ”Messa di Gloria”, och konserten i Johanneskyrkan den 24 april som dirigerades av Lojo stadsorkesters duktiga dirigent Juha Nikkola var en mycket fin upplevelse. De påföljande gemensamma festligheterna var dessutom lyckade och upplevelsen av att sjunga blandad kör och
dessutom med orkester tror jag att alla evivor var glada över.

Det samarbete som hade påbörjats i Mariehamn i maj 2008 fick en fortsättning i maj 2009 i Helsingfors då vi hade besök av ensemblen Flera Röster och gav tillsammans med dem en gemensam konsert Missionskyrkan. Konserten var stämningsfull och middagen därefter mycket trevlig. Som en sista slutkläm i maj fick vi besök av the Highate Choral Society, den engelska kör som Eviva träffade under sin turné till London. Kören bjöd Evivorna på en sitz på Sveaborg och det hela blev en mycket trevlig avslutning på ett åter igen fint, spännande och lyckat verksamhetsår.

Petra Widén, ordförande

2009-2010

Verksamhetsåret 2009-2010 blev för Evivakörens del ett mycket aktivt år då kören förutom den ordinarie verksamheten satsade på att synas och höras på olika tillställningar ännu mer än vanligt för att göra kören mer bekant för allmänheten. Det lyckades vi bra med!

Nytt för detta år var att vi genast i slutet av augusti då verksamheten körde igång valde en ny dirigent (pga. att Michaela ljas blev moderskapsledig) Nina Kronlund, som snabbt blev mycket omtyckt, en riktig energispruta som kören behövde.

Verksamheten satte igång normalt med Kuorojen Kierros i augusti och normala körövningar med två adventskonserter i december som mål. Under hösten deltog kören i ett flertal andra evenemang bl.a. Nyländsk afton där en grupp ur kören sjöng inför en 1000 personers publik. Adventskonserterna i Esbo och Borgå var mycket lyckade och efter konserterna och den traditionella julglöggen i december firade Evivorna ett välförtjänt jullov.

Vårterminen satte igång i januari med full fräs då övningarna inför Evivakörens första tävling satt igång. Reseförberedelserna kom att bli en riktig thriller då askan från vulkanerna på Island tänkte sätta stopp för kören och flygtrafiken stod flera dagar, men till all lycka kom kören iväg. Destinationen var Bratislava och kören firade fina dagar där sångens tecken och kom hem med två gulddiplom och ett

hedersdiplom åt dirigenten. Helt fantastiskt! Våren avslutades med deltagande Fougstedts 100-års jubileum på Sveaborg samt Allsång på Roddstadion och en vårfest där Nina tackades för sin fina insats under året. År 2009-2010 var på alla sätt ett fint och mycket lyckat år för Evivakören.

Petra Widén, ordförande

2010-2011

Verksamhetsåret 2010-2011 började för Evivakörens del i spännande tecken då vi efter det traditionella startskottet Kuorojen Kierros satte igång med övningar som leddes av körens nya dirigent Hanna Kronqvist. Hanna charmade kören snabbt och övningarna kändes inspirerande och innehållsrika, och repertoaren för verksamhetsårets storsatsning ”Natt över jorden” utmanande men samtidigt trevlig och välplanerad. Höstterminen gick i övningarnas tecken och det enda egentliga uppträdandet vi hade var under vår julglögg då vi igen bjöd in släkt och vänner för att dricka glögg och sjunga med oss.

Konserten ”Natt över jorden” i Helsingfors Konservatorium var en mycket lyckad helhet och drog bra med publik. Det var en glädje att sjunga under Hannas ledning och att få samarbeta med duktiga instrumentalister. april gjorde vi en miniturné till Vasa med samma konserthelhet och trots att publikmängden inte var så stor var mottagandet mycket positivt och själva resan för kören en trevlig och sammansvetsande upplevelse.

Verksamhetsåret slutade och med FSSMFS storsatsning sångfesten Ta i Ton i Åbo i början av juni.

Arrangemangen på sångfesten förlopte mycket bra och koristerna fick njuta av sommar, sol, festligheter, fina konserter och trevlig samvaro hela helgen i ett vackert Åbo. Verksamhetsåret 2010-2011 var ett aktivt och händelserikt år för Evivakören, mycket lyckat på alla sätt.

Petra Willamo, ordförande

2011-2012

Evivakörens verksamhetsår 2011-2012 var mycket intensivt och väldigt roligt. Jubileumskonserten och banketten 17.3.2012 stod fokus under hela hösten och vi övade mycket och länge på repertoaren för att finslipa den och lära oss den utantill.

Dirigent Hanna Kronqvist fokuserade mycket på klangen i kören under hösten och testade olika placeringar i stämmorna för att få den mest enhetliga klangen till stånd. På körseminariet i september deltog också röstcoachen Emilia Skaag och tränade koristerna.

Verksamhetsåret var annorlunda också i och med att dirigenten Hanna Kronqvist blev moderskapsledig i slutet av november och vikarierades av Ruut Kiiski. Ruut fick hoppa in ett otacksamt läge, mitt under ett jubileumsår, men klarade av uppgiften med glans. Hennes professionella grepp fick kören att utvecklas mycket det musikaliska uttrycket.

Jubileumskonserten hölls Vita Salen och publiken uppgick till drygt 300 personer. Kören uruppförde stycket Inget händer mer än en gång, som Carita Holmström hade komponerat till texter av Solveig von Schoultz och Wislawska Szymborska. Mikaela Hasan planerade körens koreografi och regisserade talrollerna och kören i verket. Aven pianisten Taru Ritavesi och flöjtisten Jenny Backman-Práhl deltog i konserten. Jubileumskonserten sändes också Radio Vega.

Jubileumskommittén med ordförande Elisabeth Schauman i spetsen arrangerade den efterföljande jubileumsbanketten på Riddarhuset. Konserten och festligheterna avlöpte fantastiskt fint. Gunilla Sandberg hade sammanställt en historik över körens första 10 år och en matrikel uppgjordes av Petra Willamo och Marlene Günsberg. Monica Grén höll i de visuella arrangemangen både vad gällde historiken och konsertpublikationerna.

Beställningsverket Inget händer mer än en gång var konsertens höjdpunkt och det var unikt att under processens gång kunna jobba tillsammans med kompositören själv, Carita Holmstrom. Efter konserten var kören ganska trött, men kämpade ändå fint med finslipningen av repertoaren inför skivbandningen en månad senare.

Jubileumsåret fortsätter under hösten 2012 med skivrelease och en mycket efterlängtad körturné till den internationella musikfestivalen Lago di Garda Music Festival Italien, dit kören åker i mitten av oktober. Ar 2012 kommer vi att minnas länge och väl och vi kan vara nöjda och stolta över 10 ariga Evival

Jenny Stenberg-Sirén, ordförande

2012-2013

Hösten 2012 avslutades Evivakorens jubileumsår med en turné och utgivning av skivan ”Detta är nu. Eviva 10 år”. Jubileumsåret var som helhet väldigt roligt och fyllt med minnesvärda evenemang.

Trots att jubileumsåret avslutades, trappades takten inte ned. Popkonserterna i början av år 2013 var ett av de roligaste projekt Evivakören har gjort och de lockade också stor publik. Vi testade ett nytt koncept med körsång och mat och det var väldigt lyckat.

Under verksamhetsåret genomfördes också två utlandsturnéer. Kören deltog i en körfestival vid Gardasjön i oktober 2012 och i ett samnordiskt korprojekt i Warszawa i april 2013.

Planeringen av jubileumsårets körturné utgick från att kören skulle delta i en festival, inte en tävling. Av de många festivaler som erbjöds valdes Lago di Garda Music Festival den 19-21 oktober 2012. Festivalen försiggick i Riva del Garda, med konserter i Palazzo dei Congressi samt Auditorium S. Giuseppel Riva del Garda och en del konserter grannstaden Limone. I Garda-festivalen deltog ca 60 ensembler: damkörer, blandade körer och orkestrar. Det var väldigt lärorikt att höra de andra körerna, men Eviva saknade ett gemensamt socialt evenemang, som skulle ha gett körerna en möjlighet att träffas och lära känna varandra.

Körprojektet i Warszawa 27-29 april 2013 arrangerades av TM-resor och idén var att körer från de nordiska länderna skulle uppföra Mozarts Kröningsmässa tillsammans med en kör, en symfoniorkester och solister från Polen. Sist och slutligen deltog endast tre nordiska körer: två från Finland och en från Sverige. Turnen visade sig ändå vara en bra satsning och både Evivas egen konsert och den gemensamma konserten var lyckade.

Evivakören deltog i körmönstringen under Tampereen sävel 8-9.6.2013 med tre sånger och bedömdes med två silverstämplar. Tampereen sävel var en lärorik och positiv upplevelse och något Evivakören kommer att delta i flera gånger.

Såväl de två turnéerna som deltagandet Tampereen sävel stärkte körens samhörighet och visade ännu en gång hur viktigt det är att göra gemensamma projekt också utanför den dagliga miljön. Tävlingen Tampereen sävel gav dessutom en värdig avslutning på ett mycket intensivt och givande verksamhetsår.

Jenny Stenberg-Sirén, ordförande

2013-2014

Under hösten 2013 arbetade kören fram en vision för framtiden och en modell för nya sätt att jobba. På körseminariet i Rastböle deltog hela kören i en workshop och utgående från idéerna som lades fram där skapade framtidsutskottet en vision för åren 2014–2018.

Visionen presenterades på årsmötet 2013. Körens externa målsättning lyder ”Evivakören är en proffsig kör, men inte en proffskör. Evivakören är känd och ofta anlitad och förknippas med kvalitet och musikaliska upplevelser.” Den interna målsättningen lyder ”Vi sjunger rent, samstämmigt och säkert. Vår repertoar är mångsidig och vi behärskar den fullständigt. Vi sjunger med inlevelse och ger allt.”

I popkonsertprojektet på våren testades den nya arbetsordningen med en noggrannare tidtabell för övningarna, ett större eget ansvar hos koristerna, extra stämövningar och krav på att sångerna sjungs utantill, anlitande av extern dramaturg samt övningskonserter.

Vi satsade även mycket på marknadsföring, på reklam på sociala medier och på scennärvaro och utseende, till exempel genom en ”mood board” för popkonserterna på Korjaamo.

Därtill samarbetade vi både med den svenska damkören SALT och Borgåkören Cawiar och lärde oss mycket av dem. Det nya arbetssättet gav positivt resultat och ligger hädanefter som grund för körens alla projekt.

Jenny Stenberg‐Sirén, ordförande

2014-2015

Verksamhetsåret 2014–2015 var ett lyckat år, med många nya framgångar. Under hösten hade vi möjligheten att på nytt framföra beställningsverket Inget händer mer än en gång, den här gången på kompositören Carita Holmströms jubileumskonsert. Kören anlitade skådespelaren och regissören Lidia Bäck, som skapade en ny och enklare regi för verket, vilket fungerade ypperligt i festsalen i G18.

Vårkonserten VårKraft sjöngs barfota i Konservatoriet och lockade stor publik. Repertoaren bestod av sånger om naturen, om kvinnor och om urkraft och kören fick beröm för sin förmåga att tolka texterna och förmedla stämningen i sångerna.

Höjdpunkten på verksamhetsåret var körmönstringen Tampereen Sävel. Att dirigenten insjuknade ett par dagar före tävlingen satte ytterligare press på kören, något som både kören och vice dirigenten klarade av med beundransvärt mod och lugn. Enligt körens femårsplan var siktet inställt på en guldstämpel, så när juryn belönade oss med två guldstämplar, fanns det ingen hejd på glädjen. Ett bra år kunde inte ha fått ett bättre slut.

Jenny Stenberg-Sirén, ordförande

2015-2016

Verksamhetsåret 2015-16 var ett mycket händelserikt år för kören. Det här året valde vi att ge en julkonsert, även om det inte hör till våra traditioner. Den planerade konserten i Tyska kyrkan den 5.12 sålde slut på nolltid och vi lyckades med kort varsel få in en annan konsert tidigare under samma kväll. Båda konserterna var väldigt stämningsfulla och fick ett varmt mottagande av publiken.

Trots att vårens största satsning utgjordes av sångfesten i Karleby i början av juni hann vi med mycket annat program innan detta.

Kvinnodagen till ära gav Eviva en popkonsert på Hotel Radisson Blu Plaza. Vi ville för egen del uppmärksamma World Vision Finlands “Pelasta pimppi”-kampanj mot kvinnlig könsstympning.

Under våren kom också planeringen av vårt kommande 15-års jubileum igång. I samband med vår körhelg den 5.3 höll författaren Mia Franck en skrivworkshop för oss, som senare mynnade ut i några fina dikter skrivna av de mest ivriga koristerna.

Det här verksamhetsåret inledde Eviva också ett aktivare samarbete med Muntra Musikanter. Vårt andra gemensamma verk var inget mindre än Einar Englunds Chaconne, som vi blivit ombedda att framföra på den kommande sångfesten. Eviva medverkade på MMs vårkonsert i Solennitetssalen den 2.4 där just detta verk uppfördes av körerna för första gången.

Efter det här stod en gemensam konsert med vår dirigent, Hanna Kronqvists, två andra körer, Exaudio och Mineia, i tur. Konserten “Treklang” ägde rum i Nya paviljongen i Grankulla den 11.5. Förutom sina egna sånger framförde de tre körerna tillsammans Tellu Turkkas verk Enkelit, som blev riktigt imponerande och berörde många såväl i publiken som i körleden.

Sångfesten i Karleby gick av stapeln den 10-12.6 och utgjorde en fin avslutning på ett innehållsrikt och lyckat verksamhetsår. Vi fick uppleva några oförglömliga dagar med mycket sång och massvis med skratt i härligt sällskap.

Susanna Jürgens, ordförande

2016-2017

Under verksamhetsåret 2016-2017 firades Evivas 15-årsjubileum, vilket genomsyrade körens program under hela året. Höstterminens stora satsning var konserten Hommage à Einar Englund 100 år, som vi gav tillsammans med Muntra Musikanter i Paavosalen i Musikhuset den 12 oktober. Under konserten uruppförde vi Englunds ”Festhymn”, som han skrev till Helsingfors stads 400-årsjubileum år 1950.

Sedan körde vi igång det intensiva övandet av jubileumsrepertoaren med det alltid så aktuella temat krig och fred. Sällan har det varit så roligt att öva in en konsertrepertoar som denna, där den ena fina sången följdes av den andra.

Dessutom hade vi beställt fem nya verk, varav två till texter skrivna av evivor, vilket kändes speciellt betydelsefullt. Jubileumskonserten Da Pacem Domine gick av stapeln den 4 mars i Konservatoriet i Gräsviken. Hela konserthelheten var väl genomtänkt allt från klädsel och textprojicering på väggen till ståtliga svanar i vitt papper på scenkanten.

Efter konserten var det naturligtvis dags att fira det 15-åriga Eviva. Jubileumsfesten på Hima & Sali utstrålade en härlig stämning och dansen fortsatte till långt in på natten. Festkommittéen hade gjort ett fantastiskt arbete!

Jubileumsårets andra stora satsning var körens deltagande i Fleischmann International Trophy Competition 2017 i Cork i månadsskiftet april-maj. Det var en fantastisk känsla att stå på scenen inför den fullsatta salen i stadshuset i Cork och framföra vårt tävlingsbidrag. Resan till Cork var ett värdigt slut på Evivas jubilemusvår och många fina minnen skapades under dessa fem dagar. Hurra för Eviva 15 år!

Susanna Jürgens, ordförande

2017-2018

Efter ett intensivt år med körens 15-års jubileumsfirande i fokus var det skönt att detta verksamhetsår kunna varva ner lite grann och blicka framåt. Hösten började med en repris av vår vackra jubileumskonsert, Da Pacem Domine, den här gången i Sibeliusmuséet i Åbo.

Den stora satsningen för höstterminen var HSMF:s 100-års jubileumsverk Affekt av Sebastian Hilli skriven för kör och orkester. Det 40 minuter långa verket uruppfördes i Musikhuset i slutet av oktober av 250 körsångare under ledning av Leif Segerstam. Höstterminen avslutades med två fina julkonserter för fullsatt sal i Tyska kyrkan.

Vårterminens verksamhet präglades av övningar inför vår Kompositionskonsert i Riddarhuset i april. Eviva har under sina 16 år beställt en hel del ny musik och nu kändes det aktuellt att framföra en del av dessa i form av en egen konsert. Efter ett aktivt övande och en fin konsert kulminerade vårens verksamhet i ett intensivt veckoslut med skivbandning av kompositionskonsertens sånger i slutet av maj. Vilket härligt sätt att avsluta verksamhetsåret! Skivan vid min sida, sjung kommer ut i slutet av hösten 2018.

Susanna Jürgens, ordförande

2018-2019

Att få ge ut en skiva med musik komponerad just för oss och till en del skriven av oss känns stort. Skivan ”vid min sida, sjung” blev klar under hösten 2018 och i och med den tog kören ett kliv mot moderna tider genom att få in den på Spotify.

Jobbet med skivan skedde ju redan under det förra verksamhetsåret, så hösten 2018 var fokus på konserten ”Stars” med ett uruppförande av Ulf Långbacka, Klage. Konserten hölls i Gamla kyrkan i januari 2019 och solot i Klage sjöngs av fantastiska Erica Back. En härligt stämningsfull konsert med fina musiker.

Medan vi övade in repertoaren till ”Stars” hann vi också med Kuorojen kierros, Johanniternas välgörenhetskonsert, samarbete med Exaudio i konserten Moderna klassiker och två julkonserter. En mycket produktiv höst!

Vi i Evivakören brukar poängtera att vi inte är rädda för att ta oss an ny musik och att vi satsar på en bred repertoar, och det visade vi igen under verksamhetsåret 2018-2019. Efter den sakrala konserten i början av året bytte vi riktning och började sjunga tango. Både finsk och argentisk. Den processen slutade med en helgjuten kväll i en slutsåld Musiikkiravintola Kapsäkki. Utöver körens tangorepertoar som framfördes till ackopanjemang av piano, bas, violin och ackordeon, fungerade Hanna Kronqvist som kvällens konferencier genom att föra både publiken och kören på en resa genom tangons historia. Dessutom bjöd Hanna på ett par härliga soloframträdanden.

Året avslutades med att kören tillsammans med Exaudio utlyste en kompositionstävling. I väntan på tävlingsresultat under nästa verksamhetsår.

Titti Schulman, ordförande

2019-2020

Hösten 2019 levde kören i spänning över hur många bidrag som skulle komma in till vår och Exaudios kompositionstävling. Deadline var den sista oktober och då hade vi fantastiska 54 inlämnade bidrag, från olika delar av världen. Domarna hade ett drygt jobb att lyssna igenom bidragen och bestämma sig för vilka som ska premieras.

Hösten inleddes dock i lite vardagligare tecken nämligen med Kuorojen kierros som denna gång samlade de svenskspråkiga körerna till en gemensam kväll på G18. Eviva sjöng utvalda delar av tangorepertoaren inför en fullsatt sal.

Under hösten gjordes en enkätundersökning bland koristerna om hur de ser på kören idag, vad de tänker om Evivas framtid och vilken typ av konserter de önskar sig. Detta följdes av en helg på Sannäs i Borgå där koristerna deltog i strategiarbete under ledning av Henrika Franck, och skulle få fram körens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Julkonsert ordnades på traditionsenligt vis två stycken i Tyska kyrkan med samkväm hemma hos Anna Bengelsdorff efteråt.

Vårterminen inleddes med en riktig storsatsning: Gabriel Faurés Requiem tillsammans med MM och Wegelius kammarstråkar. Fantastiska solister och slutsåld kyrka, vad mer kan man önska? Jo en enhetlig snygg kör och det fick vi genom att lagom till konserten kunna inviga våra nya körklänningar beställda från E/S design. Tidlösa, klädsamma och bekväma.

I början av mars hann vi fira körens myndighetsdag med glammig sits på Elisabetsgatan och hade siktet inställt på galakonsert där kompositionstävlingsvinnarna skulle utses. Galakonsert skulle hållas, ledd av konferencier, i konservatoriet i Helsingfors och dagen efter i Solennitetssalen i Åbo.

Men sen kom pandemin. Vi fortsatte öva på distans och tänkte att det snabbt skulle blåsa över, men snart var det ett faktum att det inte skulle bli någon konsert alls under våren. Precis som i andra körer avstannade verksamheten tvärt. Vi träffades en gång utomhus i juni för att hålla valmöte och tillsammans hoppas på att kunna återgå till det normala till hösten.

Titti Schulman, ordförande

2020-2021

Vad gör man i en kör då man inte får träffas och sjunga tillsammans? Då reglerna för om man får träffas, i hurdana utrymmen, med hurdant avstånd till nästa sångare, ska man ha ansiktsmask eller ej, ändrar hela tiden och man sällan är riktigt säker på vad som gäller. Framförallt har man ingen aning om när livet återgår till det normala igen.

Jo man gör det bästa av situationen: först övar man i ett större utrymme där man kan hålla stora avstånd, sen sjunger man med ansiktsmask och till slut från eget hem via zoom. Man planerar verksamheten och sen planerar man om den igen. Men framförallt längtar man. Längtar efter att få sjunga ut igen, längtar efter att få sjunga tillsammans och längtar efter gemenskapen. Så med ett stundande 20-års jubileum som började planeras under detta pandemiår, kändes det som ganska naturligt att temat för jubiléet ska vara gemenskap och tillhörighet vs ensamhet och utanförskap.

Det var inte så mycket musik som producerades detta verksamhetsår som helt överskuggades av covid-19. Som en liten kompensation gjordes en video där vinnarna i kompositionstävlingen tillkännagavs. På videon fanns också korta stycken av de vinnande sångerna. Dessutom gjordes en julhälsning till Härlig är jorden där koristerna fick delta med egna filmklipp.

Om inte annat så blev det under detta år mycket klart för alla hur mycket vi behöver vår kära hobby och varandra. Nu går vi in i nästa verksamhetsår med nya tag och storslagna planer.

Titti Schulman, ordförande

2021-2022

Då verksamhetsåret inleddes hösten 2021 var det fortfarande med pandemin i färskt minne. Det fanns osäkerhet i luften, men samtidigt optimism att få återgå till det vanliga. Dessutom med 20-års jubileum i kikaren, detta skulle bli ett jubileumsår för kören!

Vilken känsla att få ha julkonsert i nästan fullsatt kyrka efter alla om och men med covidtester och ansiktsmasker. Alla körsångare testade sig ännu på konsertmorgonen för att få delta, publiken bar masker. Vi höll två konserter med underbar julstämning och varierande repertoar. Efteråt blev det julfest där andra sopranen ordnat en fantastisk jultablå. Vilken glädje att få umgås igen!

Tyvärr inleddes 2022 med nya restriktioner, så det planerade körlägret i januari i Noux måste annulleras. Men från februari har verksamheten rullat på som vanligt. Det som gjorde vårterminen mindre vanlig var planerandet av jubileumskonserten och -festen hösten 2022 samt rekryteringen av en ny dirigent då Hanna efter 12 år med Eviva beslutat gå vidare mot nya utmaningar. I juni togs beslutet att Ida Olsonen blir körens nya dirigent från 2023. Detta efter att vi ordnat provdirigeringstillfälle för tre kandidater där alla korister fick möjlighet att delta och efteråt ge feedback på hur kandidaterna klarat uppgiften. Kören var enig i sitt val av Ida.

Titti Schulman, ordförande

2022-2023

Det gångna verksamhetsåret var minsann fyllt av spännande händelser. Att på hösten intensivt öva inför 20-års jubiléet tog på mångas krafter och vi tappade fokus ibland tror jag, men då det äntligen blev dags att gå upp på scen stämde allt. Vi hade ett varierande program med fantastiska musiker och solister. Ett program som handlade om gemenskap och att ensam inte är stark. Konserten var samtidigt Hanna Kronqvists avskedskonsert med Eviva. Ett vemodigt men fint avslut. Efter konserten var det sits på Hima och Sali. Och vilken härlig fest det blev med god mat, tal, uppträdanden, sång och dans. Det var ganska utmattade sångare som efter det tog sig en lång julledighet.

I början av januari tog vi upp sjungandet igen. Den här gången under ledning av vår nya dirigent Ida Olsonen. Det hölls också insjungningar och till vår stora glädje fick vi många duktiga nya sångare. Vårens övningar var med sikte på konsert i maj tillsammans med bildkonstnär Fanny Tavastila. Det var en annorlunda repertoar än vad de gamla sångarna var vana vid, och ett helt annorlunda grepp vad gäller inövningsprocessen. En intressant övning i att lära gamla hundar sitta! Vårens konsert gavs i två omgångar efter varandra den sjätte maj i Nya Paviljongen i Grankulla medan Fanny målade live framför publiken. Publiken satt vid små bord och bjöds på vin, medan kören sjöng i olika konstellationer framför, bakom och runt publiken. En fin upplevelse för alla inblandade.

Efter fem år som ordförande för kören tackar jag nu för mig och ser med tillförsikt på Evivakörens framtid under ledning av nya ordföranden Victoria Lang.

Titti Schulman, ordförande

Back to top of page