Skip to main content

Runebergsprojektet 2003

Eeva Jaakonsalo

Då Mia Makaroff var Evivas dirigent våren 2003 skrev hon 6 kompositioner för Eviva till texter av J.L. Runeberg. Kompositionerna blev genast väldigt omtyckta både av kören och publiken, och vi ville ha mera! Samtidigt upplevde vi att Eviva redan nu, i ett års ålder, stod på stadiga ben och var en högklassig damkör. Nu var det alltså dags för nya utmaningar, nu ville vi ge ut en egen skiva.

Mias rytmiska och moderna kompositioner gav en spännande kontrast till de traditionella Runeberg-tonsättningar som vanligtvis förknippas med körmusik. Vi ville bygga vidare på temat ”okonventionell och gränsöverskridande” och kontaktade ytterligare två kvinnliga moderna tonsättare, Anna-Mari Kähärä och Säde Rissanen, numera Bartling. Vi ville också skapa en dialog mellan våra två nationalskalder, Runeberg och Eino Leino, och gav därför tonsättarna fria händer att välja dikter ur Leinos och Runebergs produktion.

Evivakören uppträder i Riddarhuset 2002.
Konsert med temat Runeberg i Riddarhuset 16.5.2003. Här uruppfördes flera av Mia Makaroffs verk tillägnade Eviva.

Skivan byggde alltså på idén om temapar: kvinnliga tonsättare – manliga poeter, gamla texter – modern musik, finlandssvenskt – finskt. Och när vi väl fick tonsättningarna kunde vi konstatera att även de följde detta mönster, eftersom texterna behandlade temapar som kärlek och sorg, liv och död, sommar och vinter, fred och krig… Skivan fick heta KaikkiAllt, ett namn som avspeglar innehållet och i sig är ett ord- och språkpar.

Att genomföra ett skivprojekt är inte helt lätt. Vi började ju från noll; från att beställa musiken till skivan. Därtill skulle vi arrangera finansiering, öva in musiken, hitta samarbetspartners för skivbandning, planera skivkonvolutet och skriva texter till det osv. Och allting skulle vara klart i december 2004, endast ett år efter att tanken hade presenterats för kören. För då skulle vi ha skivreleasekonsert, hade vi bestämt.

Det blev ett arbetsdrygt projekt men inte en enda gång tänkte vi att vi inte skulle lyckas. Det finns en otrolig kraft och drive i en grupp motiverade kvinnor! Ju stressigare det var, desto mera koncentrerade blev alla. Tiden blev knapp mot slutet av hela projektet, då skivan skulle till tryck och musiken ännu skulle mixas, konvolutets layout godkännas och texterna korrekturläsas… Men till slut fick vi vår fina, nya, egna skiva i handen. Nu hade Eviva ett helt handfast bevis på sitt kunnande och sin verksamhet. Senast nu var vi en riktig kör. Med en egen skiva, där dessutom all musik var beställd av och skriven för Eviva!

Lena von Bonsdorff 18.5.2003 i HBL om Runebergkonserten:

”Allt var kanske inte musikaliskt av odelat intresse. Men man sjöng med god stämbalans och uttrycksfull klangfärg. Mia Makaroffs egna sånger var fräscht okonventionella… Överlag var det en fröjd att lyssna till Mia Makaroffs tolkningar som var kemiskt fria från att binda damkören som instrument vid de smånätta flöjtiga och uteslutande lyriska klangerna. Med betoning på altens must, på rytmisk friskhet och texttrogen kraftantydan fick hon de till synes enkla, för dagens mänska på gränsen till naiva texterna att leva okonstlat och genuint.”

Evivakörens första skiva KAikkiAllt 2004.
Mia Makaroffs verk till Runebergs texter landade på skivan KaikkiAllt 2004.

Mats Liljeroos 15.12.2004 i HBL om den första skivan KaikkiAllt:

”Helsingforsiska damkören Eviva är en fräsch fläkt på den finlandssvenska körhimlen. Under sin snart treåriga historia har man med sin fördomsfria programpolitik hunnit röra om med besked i dammvattnet och nu är det dags för den första summeringen av verksamheten i skivform.

Och resultatet är imponerande. Idén att kombinera nyskrivna tonsättningar av våra bägge nationalskalder är ypperlig och att beställa musiken av högexplosiva trion Mia Makaroff – Säde Rissanen – Anna-Mari Kähärä var ännu smartare.

Nämnda damer har redan länge berikat den inhemska vokalmusiken med högst personliga bidrag i olika genrer och gör ingen besviken nu heller. Här passerar känslor och tillstånd – enligt konvolutet ”kärlek, längtan, sorg, glädje, krig och fred” – revy på ett sätt som får sensitiva genklanger i de skräddarsydda tondräkterna.

Makaroff, som dirigerade Eviva en kort period i fjol, representeras med åtta kompositioner – sex till Runebergs, två till Eino Leinos texter – och de är, som alltid, intelligenta, musikaliska, estetiskt mångfasetterade och omedelbart anslående med en intuitiv känslighet för texten.

En lätt etnoanstrykning kan skönjas i t.ex. Sorg och glädje, men annars är det Makaroffs egen unika stilsyntes som gäller. Så t.ex. i personliga favoriten Moment Musical (Leino), som utan problem kunde återfinnas även på Rajatons repertoar.

Kähäräs och Rissanens Leino-tonsättningar reflekterar och kommenterar Makaroffnumren på ett fruktbart sätt. Rissanens underfundiga låtar är mera etnobetonade – om än på ett nog så personligt sätt – medan Kähäräs gripande alster som vanligt undandrar sig alla försök till närmare artbestämning.

Evivadamerna har inte sällan studentkörsbakgrund och något av ett studentkörsmässigt klangideal är även uppenbart. Ett öppet och klart sound och ett sparsamt vibrato kombineras med ett okonstlat sätt att närma sig det musikaliska materialet. Första sopranen gör stundtals ett aningen ansträngt intryck i höjden, medan den klangfulla andra alten är fundamentet som hela körbygget vilar på.

Den, alltifrån fyndiga titeln KaikkiAllt, föredömligt tvåspråkiga produkten får i texthäftet en trespråkig profil – med tonsättarprestationerna och inspelningsdata uteslutande på engelska! – som vittnar om en ambitionsnivå utöver det vanliga. Den internationella marknaden nästa? ”

Back to top of page