Skip to main content

Evivas och Exaudios kompositionstävling våren 2019

Hanna Kronqvist, dirigent

Våren 2019 utlyste Evivakören och Exaudio en gemensam kompositionstävling för ny damkörsmusik. Tanken var att tävlingen skulle utmynna i en stor galakonsert våren 2020, men pga pandemisituationen valde körerna att ordna en virtuell presentation av vinnarna. Tävlingen fick in 54 bidrag i varierande stil, på många olika språk och i varierande svårighetsgrad. Det kom bidrag från många länder och världsdelar och det var verkligen glädjande att vår tävling väckte så stort och positivt intresse också internationellt. Det här bådar gott för damkörsmusikens framtid.

Juryn, som bestod av Jutta Seppinen, Elisa Huovinen, Mia Makaroff och undertecknad, hade ett mycket intressant arbete och givande diskussioner. Att få ta del av nykomponerad musik är ett verkligt privilegium.

Vi valde att premiera kompositioner med en tydlig egen röst, med ett stort mått av experimentlusta och nyfikenhet på damkörens möjligheter. Pristagarnas kompositionstekniska hantverk särskilde sig ur mängden och också sättet att behandla text tilltalade oss. Vi valde att ge pris till fyra kompositioner, som vi upplevde att alla på sitt sätt bidrar med något nytt till den befintliga damkörsrepertoaren.

Evivakören och projektkören Exaudio utlyste en kompositionstävling på våren 2019.
Det här var de två första av tio tävlingsregler i Evivakörens och projektkören Exaudios gemensamma kompositionstävling våren 2019, där avsikten var att ta fram ny damkörsmusik. Kompositörerna skulle lämna in sina tävlingsbidrag under pseudonym. Sammanlagt kom det in imponerande 54 bidrag.

Back to top of page