Skip to main content

Eviva goes tango våren 2019

Henrika Zilliacus

I maj 2019 var det dags för kören att fördjupa sig i en ny genre – tango! Vi hade provat på några stycken av bl.a. Piazzolla i tidigare konserter, men nu blev det en helkväll med argentinsk och finsk tango, med duktiga musikerkolleger. Johanna Almark, violin och Henrik Wikström, piano framförde en underbar version av Piazzollas Oblivion. Hannu Rantanen, kontrabas och Teija Niku, ackordeon kompletterade helheten.

Hanna presenterade den argentinska tangons historia, och betonade att den finska och argentinska tangon har både beröringspunkter och olikheter, men förenas av känslan av dramatik. Tango handlar om liv, död och längtan. Melankoliskt i finsk tappning och mer passionerat i argentinsk version.

Tangokonsert på Kapsäkki.
Tangokonsert på musikteater Kapsäkki i maj 2019.

Tangon föddes i immigrant- och arbetarkretsar i Buenos Aires i slutet av 1800-talet. Den blev modedans i Paris på 1910-talet och kom via Tyskland till Finland. I slutet av 30-talet föddes tango på finska, utöver översättningar från tyska stycken. Kriget påverkade stämningarna och den finska tangon präglades av sorg, längtan och förlust. Den finska tangon fick på konserten representeras bland annat av klassiker som Täysikuu, Kotkan ruusu och Satumaa.

Vår dirigent Hanna hade många roller på Tango-konserten, som arrangör, speaker och som solist, i den berörande Yo soy Maria, också av Piazzolla. Stämningen i musikteatern Kapsäkkis salong var varm och intim, baren var öppen och publiken satt vid små runda bord, kören var nästan bokstavligen i famnen på publiken.

I maj 2019 gav Eviva en tangokonsert.
I maj 2019 bröt Evivakören ny mark i form av en tangokonsert med både argentinsk och finsk tango på repertoaren.

Back to top of page