Skip to main content

Händelser 2014-2017

2014

7-9.3 Resa till Stockholm , gemensam konsert med SALT 8.3
5.4 Konsert på Prakticum i Borgå tillsammans med Cawiar
9-10.5 Två popkonserter ”Reflektioner”, Korjaamo i Helsingfors
15.8 Kuorojen kierros
26-27.9 Körsemi i Rastböle
26.10 Musikforum på Arbetets Vänner
26.10 Kvartettuppträdande på MM:s 135-årsjubileum
4.11 Carita Holmströms 60-års kompositionskonsert, ”Inget händer mer än en gång”. För koreografin stod regissör Lidia Bäck.
14.12 Julsånger på Stockmann
17.12 Julsånger i tv-programmet Min morgon

2015

14.3 Körlördag i Kungsvägens musikinstitut
18.4 Vårkonserten ”VårKraft”, Konservatoriet i Gräsviken. Recenserades av Hbl.
6-7.6 Två guldstämplar i körmönstringen Tampereen Sävel, dir. Marit Seppäläinen
25-26.9 Körseminarie i Rastböle
5.12 Där ljuset är – julkonsert i Tyska kyrkan
9.12 Dubbelkvartett uppträdde på Social- och kommnalhögskolan

2016

5.3 Körläger på MM med sits efteråt, med MM. Även skrivworkshop med Mia Franck.
8.3 Popkonsert på Kvinnodagen, Hotel Radisson Blu Plaza, Helsingfors
2.4. Vårkonsert med MM och Evivakören, Solennitetssalen i Helsingfors
11.5. Treklang – Konsert med Mineia och Exaudio, Nya Paviljongen, Grankulla
31.5 Skrivworkshop med Mia Franck för mindre grupp där texter till jubileumsmusiken blev till
10.6 FSSMF:s sångfest i Karleby: gemensam konsert med MM
8.9 Inbandning för uttagning till körtävlingen i Maribor, Slovenien
12.10 Hommage à Einar Englund 100 år, med MM i Musikhuset i Helsingfors
4-5.11 Körsemi på Sveaborg. Kören fotograferades vid samma tillfälle av Cata Portin.
13.12 Uppträdande på Luciakröningen i Domkyrkan tillsammans med MM.

2017

11.2 Körlördag i Helsinge skola
4.3 Da Pacem Domine, Evivas 15-årsjubileum, Konservatoriet, Helsingfors
18.4 Uppträdande på Otto A Malms stipendieutdelning, Restaurang Sipuli
27.4-1.5 Fleischmann International Trophy Competition 2017 i Cork, Irland
23.9 Da Pacem Domine, Sibeliusmuseet, Åbo
20.10 HSMF 100 år, Affekt, Musikhuset, Helsingfors
10-11.11 Körhelg i Sannäs, Borgå
12.12 Soc&Kom:s rektors julkaffe, dubbelkvartett
9.12 2 julkonserter, Tyska kyrkan, Helsingfors
21.12 Hanken, dubbelkvartett
Back to top of page