Skip to main content

Evivakörens 10-årsjubileum

Petra Willamo

2012 firade Evivakören sitt andra jubileum då kören fyllde 10 år. Under körens första decennium hade det hänt otroligt mycket på det musikaliska planet och kören utvecklades i snabb takt. Åren under Miches (Michaela Ijäs) ledning hade burit frukt och redan vid en ålder av fem år beskrevs Eviva ha en ambition “utanför det enbart trivselkollektiva”. Under de följande åren skulle Miche komma att vikarieras såväl av Jutta Seppinen som Nina Kronlund, och varje dirigent bidrog med att göra Eviva till vad vi är idag.

Samtidigt som kören växte och dirigenterna avlöste varandra föddes det otaliga Eviva babysar under körens första 10 år. Två av mina egna barn har fötts i början av Evivas existens, och jag är inte ensam om det här, graviditeterna avlöste varandra under körens första 10 år. Antalet Evivabarn uppgår idag till flera tiotal.

I augusti 2010 hade kören inlett ett samarbete med en ny dirigent, Hanna Kronqvist. Själv hade jag gett över ordförandeskapet och ställt mig i raden av sångarsystrar, och såg fram emot körens följande jubileum. Hösten 2011 inleddes arbetet inför jubileumskonserten under ledning av vår egen Hanna, men i slutet av terminen tog vikarierande dirigenten Ruut Kiiski över taktpinnen då ytterligare en Evivababy, Hannas Emil, föddes.

Jubileumskonserten ”Så varsamt världen rör vid oss” hölls i Vita Salen i Helsingfors den 17 mars 2012, och den leddes både av Hanna och Ruut. Konsertens huvudprogram var ett sceniskt verk komponerat av Carita Holmström, ”Inget händer mer än en gång”.

Planschen för Evivas 10-årsjubileum.
Planschen för Evivas 10-årsjubileum i Vita salen.

Här fick kören verkligen utmana sig själv då det förutom sång även krävdes en del
skådespelartalanger. Samarbetet med Mikaela Hasán var givande och resultatet blev fantastiskt, men jag tror att var och en av oss var nöjda över att det verket enbart uppfördes den ena gången.

Mats Liljeroos recenserade konserten och lyfte fram att ”Evivakören är en klangligt raffinerad syntes av damer i sina bästa vokala år. Ambitionsnivån är hög, stämbalansen fungerande, sångarglädjen påtaglig och den emotionella outputen avsevärd”. Bättre kunde väl inte en 10 åring beskrivas. Jubileumsfestligheterna avslutades med en hejdundrande fest på Riddarhuset med skönsjungande damer i långklänning och glada avecer i frack.

Repertoaren blev också förevigad på Evivakörens andra skiva Detta är nu som kom ut senare samma år.

Evivas andra skiva Detta är nu.
Repertoaren från Evivas 10-årsjubileum finns förevigad på körens andra skiva Detta är nu från år 2012.

Back to top of page