Skip to main content

Spellbound – Eviva 20

Spellbound – Eviva 20

Post authoreviva
Post categoriesSenaste Konserter

Evivakörens 20-års jubileumskonsert gick av stapeln 19.11.2022 i Konservatoriet i Helsingfors. Konsertens tema var samexistens med naturen och med varandra. I repertoaren ingick både nyskapande, mer experimentella verk och modernt klassiska tongångar (konsertens programbad). All musik var skriven och/eller arrangerad av nulevande kompositörer. Två av kompositionerna var uruppföranden – Trees av Ulf Långbacka var en av kompositionerna som fick hedersomnämnande i Evivakörens och Exaudios kompositionstävling och Mykorrhiza var ett beställningsverks inför 20-årsjubileet av Tytti Arola. Your Shadow av Mirjam Tally uruppfördes som damkörsversion.

Back to top of page