Skip to main content

Eviva Encore – en ny kör grundas!

Eviva Encore – en ny kör grundas!

Posted on
Updated on
Post authorHedda
Post categoriesAktuellt

I höst startar en ny kör sin verksamhet – Eviva Encore grundas som en fristående kör under Evivakörens administration. Kören grundas för att garantera Evivakörens fortsatta verksamhet också i framtiden och ger på sikt evivorna ett naturligt sätt att fortsätta sjunga tillsammans också efter tiden i den aktiva Evivakören.

Den nya kören Eviva Encore startar i höst med Nina Kronlund som dirigent. Nina Kronlund är kantor i Esbo svenska församling, hon är en aktiv sångare och leder kammarkören Novena som hon själv grundat år 2004. Nina Kronlund har också fungerat som vikarierande dirigent för Evivakören åren 2009-2010.

Eviva Encore övar på tisdagar kl. 16.15 – 17.45 i Kronohagen på Elisabetsgatan 2. Det första året är ett mjuklandningsår för att komma igång med verksamheten och då är det möjligt för ordinarie evivor att sjunga med i båda körerna om man så vill och förstås för nya intresserade att anmäla sig till insjungning i augusti. Mer info om insjungningen kommer snart.

Från och med hösten 2025 är tanken att Evivakören får en övre åldersgräns på 62 år. Eviva Encore har ingen åldersgräns, vare sig uppåt eller neråt. och är öppen för alla intresserade via insjungning.

Under det första verksamhetsåret siktar Eviva Encore på två konserter, dels kommer kören att medverka i Evivakörens julkonsert i december 2024 och dels kommer kören att ha en egen vårkonsert våren 2025. 

Mer information om Eviva Encore får man genom att kontakta Evivakörens ordförande Victoria Lang på ordforande@evivakoren.fi.

Back to top of page