Skip to main content

Till Selma (Finnilä/Parland)

Sov i nattens gräshoppssång,
Ljuvt i farmors skokartong,

Liksom solen krupit hop,
I sin mjuka mullvads grop,
Somnar du.

Back to top of page