Skip to main content

Jag passade inte in (Olsonen/Tikkanen)

Jag passade inte in i deras mönster,

alltid stack nånting upp eller ut,
skavde och var i vägen,
irriterande fyllde dem med obehag:
nånting här som vi inte har förstått?
Som vi går miste om?

Jag passade inte in i deras mönster,
alltid stack nånting upp eller ut,
skavde och var i vägen,

hotande: ska man nu inte längre? Vad är nu detta?
Duger vi kan tänka möjligen kanske inte? Vi!

Därför detta med havet, ja havet, åh havet!
De räknade inte med havets fåglar,de strimmiga,
De räknade inte med livet.

Livet som klamrar sej fast i mej segt,
och med denna nästan outrotliga lust att ändå varje gång!

Back to top of page