Skip to main content

Ett oskrivet blad (Tammela/Evivakören)

Jag är ett barn, jag lever. Ett oskrivet blad i mammas famn.
Tryggt i trädgård, i skydd för vinden. Äppelblom, humlor, plåster och paj.
Olivträd, flytvästar, karga klippor. Höga vågor sköljer över många oskrivna blad

Back to top of page