Skip to main content

En början (Bartling/Östman)

Se nu går en måne upp och en kvinna reser sig med ny kraft
norrsken flammar ur hennes hår
och noter vilar i hennes famn
hon tar vatten mot sin hud och låter bäckar flöda fram över alla svåra minnen
och hon sträcker fram sina händer
det är nu, det är här, det är en början

Back to top of page